Author: hopla2013

„Sređivanje dvorišta“ je dijaloška platforma Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) o pitanjima koja su važna za delovanje organizacija i inicijativa civilnog društva u kulturi, a usmerena su na preispitivanje i artikulaciju njihove zajedničke pozicije u odnosu na javne politike, kao i aktivnije delovanje šireg opsega.

dvoriste_jerome_olivier_630

Serija dijaloga u okviru platforme „Sređivanje dvorišta“ počela je 12. decembra 2014. u Zemunskom malom umetničkom centru (ZMUC) razgovorom „Šta je nezavisno u nezavisnoj kulturi?“ Uz razmatranje značenja pojma nezavisnosti, razgovor je bio posvećen i pitanju ograničenja, odnosno sloboda u delovanju aktera nezavisne kulturne scene u odnosu na državu, donatore, tržište i druge faktore koji utiču na njihov rad.

Polazeći od teze da je dijalog osnova za razvoj zdravog društva, „Sređivanje“ se organizuje svakog meseca u drugom „dvorištu“, kao mesto za podizanje nivoa informisanosti, razmenu znanja i mišljenja između eksperata i aktera nezavisne scene, a u cilju upoznavanja šire zajednice sa temama od javnog značaja u kulturi. Tokom „Sređivanje dvorišta“ mapiraju se i povezuju prostori, grupe, institucije i pojedinci aktivni u polju umetnosti i kulture. Forma platforme se menja u zavisnosti od tematskih i funkcionalnih zahteva: može biti diskusionog, tribinskog, performativnog, izlagačkog ili oglednog tipa; može biti otvorena ili zatvorena za javnost – po izboru samog moderatora.

Skupovi se dokumentuju sa namerom da se predstave na završnom događaju kao rezultat dijaloga realizovanih tokom 2015. godine. Svi članovi Asocijacije NKSS su pozvani da se uključe kao urednici, učesnici, moderatori, komentatori, radioničari, predavači, savetnici, snabdevači edukativnim materijalima, domaćini, promoteri, provokatori, skeptici, organizatori, koordinatori, ili već kako god žele.

Pored prve diskusije koja je bila fokusirana na problem (ne)zavisnosti, pokrenuta su pitanja o odnosima međuzavisnosti sa državnih instancama, očekivanjima od njih, o uslovima za kreiranje autonomnog prostora nezavisne kulturne scene na primeru “slučaja Magacin”, o transparentnosti ideološkog pozicioniranja aktera nezavisne kulturne scene, i ishodima dosadašnjih praksi. Planirani su razgovori o umrežavanju i solidarnosti, izazovima savremenog umetničkog stvaralaštva u smislu (auto)cenzure, finansijske krize i drugih problema, dometima kritičke umetničke prakse, razvoju publike i odnosu prema zajednici, odnosu umetnosti i marginalizovanih grupa, formalnom i neformalnom umetničkom obrazovanju, kao i o ulozi umetnika u javnom diskursu.

“Sredjivanje dvorista” realizuje radna grupa Asocijacije NKSS, uz podrsku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i TRAG Fondacije.