Četvrti put

IMG_9043 copy

VANINSTITUCIONALNA SAVREMENA UMETNIČKA PRODUKCIJA
Da li je ideološko pozicioniranje nužno?

Utorak, 31. mart 2015. u 19 sati
Magacin u Kraljevića Marka 4, Beograd
Panel diskusija

Moderatorka: Sandra Stojanović

Panelisti/kinje:
Marko Radenković (Nova iskra)
Vladimir Nikolić (umetnik, asistent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu)
Vida Knežević (Kontekst kolektiv)

IMG_9079 spojene copy

Panel je bio jedinstvena prilika za suprotstavljanje stavova i praksi ideološki različitih predstavnika inicijativa i pojedinaca koji se bave savremenom umetničkom produkcijom van državnih institucija. U fokusu su bila sledeća pitanja: Da li je ideološko pozicioniranje u savremenoj umetničkoj produkciji nužno? Kakve su moguće posledice, sa jedne strane, nefleksibilnosti ‘čistih ideologija’ ili, sa druge, netransparentne ideološke pozicije? Odnos prema (umetničkom) tržištu i komercijalizaciji umetnosti jedno je od ključnih mesta razmimoilaženja na heterogenoj sceni u Srbiji. Na koji način (anti)tržišna logika učesnika u panelu utiče na savremenu umetničku produkciju, i sa kakvim se izazovima susreću pri primeni svog stava prema tržištu u praksi? Da li postoje i, ukoliko postoje, koje su to tačke u kojima se panelisti slažu bez obzira na svoje ideološke pozicije?

[Ideologija – skup verovanja, principa i uverenja koji usmerava način na koji pojedinac ili grupa misli, deluje i razume svet].
IMG_9056 copy IMG_9057 spojene copy

Platforma Sređivanje dvorišta nastala je usled potrebe Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije da ostvari prostor za razgovor i podelu stavova po pitanju, prvenstveno, položaja nezavisne scene (u Srbiji). Naime, Asocijacija broji skoro stotinak članica, drastično različitih samoorganizovanih organizacija i inicijativa širom Srbije, i susreće se sa posebnim izazovom; kako konzistentno delovati i biti relevantan igrač u kulturnom i političkom domenu, a da se pritom pomire i prevaziđu pojedinačne pozicije i individualni stavovi članica Asocijacije tj. kako identifikovati polje u kome su članice voljne da učine kompromise zarad jedne šire društveno osvešćene strategije i dugoročnijih ciljeva, a da pritom to ne znači brisanje raznovrsnosti pozicija u okviru Asocijacije. Ovo često deluje gotovo nemoguće, na prvom mestu zbog toga što same članice i pojedinci u okviru njih nisu imali prilike da osveste i razgovaraju o temama u kojima se njihovi interesi ukrštaju (godišnja Skupština Asocijacije redak je događaj okupljanja članica, ali je vreme uglavnom podređeno operativnim odlukama). Sređivanje dvorišta je do sada četiri puta predstavljalo prostor za preko potrebni razgovor.

Četvrto Sređivanje dvorište, koje se održalo 31. marta u prostoru Magacin u Beogradu, imalo je za temu transparentnost ideološkog pozicioniranja. Naime, nakon tri uže definisane teme, identifikovana je potreba da se učini korak unazad i stvari sagledaju malo šire. Ni pitanje Magacina, ni pitanje nezavisnosti scene, koja su bila u fokusu u prethodnim razgovorima, ne mogu se dalje produbiti bez jednog  opštijeg sagledavanja odnosa prema ideološkom pozicioniranju na sceni. Dakle, ovog puta tema nisu bili ni konkretni umetnički/kulturni projekti, niti dogovor oko najpodesnijeg kursa delovanja, već koliko je za odabrane paneliste i učesnike u razgovoru bitna osvešćena ideološka pozicija, šta su sve posledice netransparetnog delovanja i u kakvom su odnosu međusobno ideološke pozicije prisutnih.

Po prvi put je razgovor imao i panel, koji je uprkos promenama i otkazivanjima zadržao reprezentativno raznolik karakter. Panel, kao i tema, prevazišli su okvire same Asocijacije i postavili jedan širi kontekst suprotstavljenih pozicija na razmatranje. Panel su činili: Marko Radenković, generalni menadžer Nove iskre, Vida Knežević, istoričarka umetnosti i članica Kontekst kolektiva, i  Vladimir Nikolić, umetnik i asistent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

Razgovor je u celosti transkribovan i možete ga pogledati ovde. Iako se u okviru 2,5h diskusuje otvorilo nekoliko pitanja poput odnosa prema tržišnoj logici i pitanja nezavisne scene kao jedinstvenog političkog subjekta, čini se najzanimljivijim to što je ovaj događaj bio dobra refleksija nepovezanosti i pojmovnih/značenjskih razmimolaženja učesnika. Na trenutke je izgledalo kao da se odvija nekoliko paralelnih razgovora, što objašnjava izostanak većih konfliktnih situacija. Moguće je da kao forum nismo bili zreli za njih. I uprkos tome, Vida Knežević je dobro sumirala potrebu za diskusijom u toku samog razgovora: Čini mi se mi svi ovde pokušavamo da delujemo politički i proaktivno u smislu da želimo da menjamo zajednicu, okolinu, društvo itd. Ali mislim da je tu užasno bitno menjati i boriti se protiv tog ideološkog učinka, kad je već tema ideologija, ideološkog narativa koji govori da je ovo situacija koja nema alternativu, koja nema drugu mogućnost, koja nema rešenje i da mi moramo jedino pod tim pravilima da se ponašamo, radimo, živimo itd. Mislim da je to pre svega borba koja se vodi na nivou jezika i znanja, pokušaja da se pokažu neki drugačiji načini ili modeli mišljenja koji onda naravno mogu da doprinesu i konkretnim stvarima i borbama.

U okviru ovih susreta polako postaje jasnije šta su stvarno (ne)mogućnosti i ograničenja sa kojima se susrećemo, ma koliko bilo frustrirajuće to što još uvek jedni druge ne možemo razumeti do kraja, a kamoli složiti se oko bazičnih stvari. Velika Jane Goodall kaže: Prava promena se dešava tek onda kada si spreman da saslušaš i uđeš u dijalog sa onima koji rade nešto za šta ti ne veruješ da je ispravno.  Dakle, platforma Sređivanje dvorišta nije rešenje za političko profilisanje Asocijacije i poboljšanje položaja aktera nezavisne scene,  ona je prvi neophodan korak ka rešenju.

Sređivanje dvorišta je do sada sa svakom novom temom otvaralo mogućnost da saznamo nešto o samima sebi i Asocijaciji. BIće zanimljivo pratiti na koji način se ova platforma dalje razvija ili šta će se umesto nje uspostaviti kao mehanizam ideološkog sazrevanja organizovane nezavisne scene. Jedno je sigurno – veći izazov Asocijacija nije imala do sada.

IMG_9064 spojene copy IMG_9067 copy IMG_9069 copy IMG_9078 copy IMG_9079 spojene copy IMG_9083 copy IMG_9086 spojene copy IMG_9092 copy IMG_9093 copy IMG_9094 spojene copy IMG_9102 copy  IMG_9105 copy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s