Deveti put

16729548_1444341142303892_6706542237374293866_n

Da li postoji izbor?
POLITIČNOST FONDOVA ZA KULTURU

Petak, 24. februar 2017. od 19 sati
Magacin u Kraljevića Marka 4, Beograd
Panel diskusija

Moderatorka: Mirjana Boba Stojadinović

Panelistkinje
Branka Ćurčić (kuda.org, Grupa za konceptualnu politiku)
Milica Ivić (Matrijaršija)
Jasna Dimitrijević (Kolarčeva zadužbina)
Paola Petrić (Fondacija Hanrih Bel).

Tokom diskusije preispitani su uticaji projektnog finansiranja na kulturnu produkciju – na koji način u realnosti funkcioniše veza između novca/moći i kulturne produkcije. Koliko i kako domaći i strani fondovi pod pokrićem dotacija za kulturu i „projekata” iz oblasti kulture stimulišu i generišu političke sadržaje? S druge strane, kakav odnos umetnici, menadžeri i generalno profesionalci u oblasti kulture uspostavljaju sa ovakvim sistemom? Šta se dešava ako oni uspevaju da ostvare svoje stvaralačke namere koje se ne poklapaju uvek sa očekivanjima onih koji rad generalno podržavaju? Da li postoji alternativa ovakvom načinu rada? Na šta treba biti spreman ukoliko neko želi da se odupre ovakvom uzročno–posledičnom redu stvari? Gde su kritički oslonci za promišljanje ovakvih „škakljivih” tema?

 

Advertisements