Dijalozi

 • (Re)pozicioniranje: Šta je nezavisno u nezavisnoj kulturi?  12. decembar 2014. ZMUC, Beograd >>
 • Legitimizacija kulture: Šta očekujemo od države? 14. januar 2015. Oktobar, Beograd >>
 • Utisci o slučaju Magacin –  Nastavak rasprave o otvorenoj platformi za programe organizacija nezavisne kulture 18. februar 2015. MKM, Beograd >>
 • Vainstitucionalna savremena umetnička produkcija – Da li je ideološko pozicioniranje nužno? 31. mart 2015. MKM, Beograd >>
 • Slučaj radnika u kulturi  29. jun 2015. MKM, Beograd >>
 • Razvoj publike: Edukacija, participacija ili propaganda umetnosti? 7. oktobar 2016. MKM, Beograd >>
 • Odnos prema zajednicama: Koga hoćemo, za šta smo spremni, a šta nam visi nad vratom? 29. oktobar 2016.  Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Smederevo >>
 • Eksploatacija u umetnosti.  Socijalni ogled o participaciji  4. decembar 2016.  Kulturni centar REX, Beograd >>
 • Političnost fondova za kulturu 24. februar 2017. MKM, Beograd >>

KARAVAN SREĐIVANJE DVORIŠTA
Prva tura

 • Susreti u (raz)mimoilaženjima. Saradnja civilnog i javnog sektora u kulturi 8. april 2017.  Trg šabačkih žrtava, Šabac >>
 • Zašto se umrežavamo? Fragmentacija scene i implikacije. 9. april 2017. Trg Desanke Maksimović, Valjevo >>

Druga tura

 • Zajednički problemi i uslovi održivosti 6. maj 2017. Gradski trg, Užice >>
 • Uslovi promene. Od kulture participacije do participacije u kulturi. 7. maj 2017. GASI/Forca, Požega >>

Treća tura

 • Slučaj Deklaracije o zajedničkom jeziku. 1. oktobar 2017.  Umetnobil / Čuburski par, Beograd >>
 • Slučaj predstave “BEG” – Kad kažem BEG pomislim na… 14. oktobar 2017. Plato ispred Kulturnog centra Zrenjanin >>
 • Slučaj Rok kampa za devojčice – Bubnjevi u noći. 22. oktobar 2017. Plato Doma kulture, Bor >>