#14-15

IMG_2395

KARAVAN SREĐIVANJE DVORIŠTA
Treća tura

U okviru Karavana Sređivanje dvorišta Asocijacija NKSS je tokom jeseni 2017. inicirala seriju dijaloga polazeći od pitanja kako akteri u kulturi mogu odgovoriti na potrebe lokalne zajednice i do koje mere mogu uticati na socijalne promene.  Prvi u nizu dijaloga ove jeseni bio je organizovan u Beogradu i posvećen slučaju Deklaracije o zajedničkom jeziku, uz osvrt na različite mogućnosti da se reaguje na ekstremističke tendencije, kao što su podsticanje arhaičnog nacionalizma kroz jezičke podele i diskriminaciju. Uz podršku Umetnobila, treća tura Karavana Sređivanje dvorišta, krenula je iz Beograda, a zatim se uputila ka Boru i Zrenjaninu.

IMG_2490

Govorimo li istim jezikom?
Slučaj Deklaracije o zajedničkom jeziku

1.oktobar 2017. U 16 sati
Čuburski park, Beograd

Šta se promenilo kada se 8500 ljudi složilo da se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, i Crnoj Gori govori istim jezikom, i da su sve jezičke podele politička oruđa manipulacije i društvene segregacije? Šta bi moglo biti promenjeno? Na koji način?  Da li je Deklaracija politički dokument i koju ideologiju zastupa?  Možemo li pronaći zajednički jezik o zajedničkom jeziku?

Na poziv Asocijacije NKSS, u dijalogu su učestvovali:

  • Ana Grmuša Pejović, menadžerka u kulturi, jedna od inicijatorki Deklaracije o zajedničkom jeziku i Književnog festivala KROKODIL
  • Igor Štiks, pisac
  • Maša Seničić, pesnikinja i dramaturškinja

Dijalog je moderirala Irena Ristić (Hop.La!)

IMG_2487

Kad kažem BEG pomislim na…

  1. oktobar 2017. u 16 sati
    Plato ispred Kulturnog centra Zrenjanin

Dijalog  u Zrenjaninu bio je posvećen slučaju predstave Beg, u produkciji CEKOMa.  Pošlo se od pitanja na koji način mladi ljudi Zrenjanina doživljavaju efekte procesa koji je nominalno označen kao socijalna tranzicija.  Kuda ih ti procesi vode? Na koji način se menja sredina iz koje generacije mladih ljudi beže? Od čega beže? Ka čemu beže? Kako se o mladima, za mlade i sa mladima može raditi u sociokulturalnim i obrazovnim procesima?  Šta savremene kontekstualne prakse nude kao model delovanja i promene?

Na poziv Asocijacije NKSS, u dijalogu su učestvovali:

  • Dušan Kalejski, autor predstave “Beg”
  • Smiljana Tucakov, koautorka predstave “Beg” i predsednica CEKOM-a
  • Vladimir Đurić, programski direktor Kulturnog centra Zrenjanin
  • Učesnici i izvođači predstave “Beg” i programa CEKOM-a

 

 

Snimak dijaloga u Zrenjaninu možete čuti ovde.