Drugi put

IMG_8794 spojene copy

ŠTA OČEKUJEMO OD DRŽAVE?

Ponedeljak, 19. januar 2015. u 19 sati
Društveni centar Oktobar, Beograd

Moderatorka: Boba Mirjana Stojadinović

.

Šta je to što akteri nezavisne kulturne scene očekuju od države? Šta država očekuje od nezavisne scene? Kako definisati državu u odnosu na nezavisnu kulturu? Kako sebe definišemo u odnosu na državu? Šta je država u odnosu na nezavisne profesionalce? Kako vidimo da nas država vidi? Koje su dodirne tačke nezavisnih profesionalaca i države? Šta nas frustrira u saradnji sa državom/državnom upravom? Da li nas institucije frustriraju? Kakvu ulogu igraju cenzura i autocenzura u odnosu države i nezavisnih profesionalaca u kulturi? Na koji način naše delovanje danas oblikuje nasleđe kulturnih praksi 1950-1990, a na koji način kulturne prakse devedesetih? Kako sagledavamo kulturno nasleđe od 2000. godine naovamo? Za kraj – na osnovu svega izrečenog, kako bi nezavisne kulturne prakse mogle da se definišu u aspektima njenog delovanja u javnim okvirima?

Sesija o odnosu nezavisnih profesionalaca u kulturi i države planirana i izvdena  kao sesija u kojoj su učestvovali samo članovi NKSS. Ona je bila namenjena uzajamnom preispitivanju i pojašnjenju pojmova bez potrebe da se iznese finalni stav o određenom pitanju.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s